راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


4

بار الها می دانم از آن هنگام که نمی بخشیم در رنجیم...
میدانم به قیمت رنج خویش ،دیگری را نمی بخشم.... چرا که همانگونه که ما در رنجیم از آنی که زخمش را به دل و در خاطر داریم جهنم را نیز برای وی ساخته ایم...
آگاهم از درد های نبخشیدن چونان که نا آرامیم و اندوهناک که خود را می آزاریم و در چرخه ی هستی ات دیگری نیز جهنمی را می زی اد....
پروردگارا به پاس قدرت اعجاز آورت در بخشایش میخواهم اینک در این نیمه های شب بگذرم از هر آنکس که آزرده خاطرم ساخت و خویشتن را نیز در جهنمی از اوهام گرفتار کرد....
آری پروردگارم بدین سان میخوام بگذرم از تک تک بندگانت و آرامش را به روحم و به ایشان بازگردانم...
چرا که تو نیز آفریننده ی بخشنده ی مهربانی....
میگذرم از آنها تو نیز بگذر....
پ ن : مناجات نامه ی نیمه شب... دل نوشته ای برای آرامشم.... نوشتم که بدانم و آرام بگیرم... شهرزاد...برچسب ها:
منبع مطلب